dinsdag 30 december 2014

Katholieken vs socialisten - of toch niet?

Er was vandaag weer een rel, hoe kan het ook anders, op Twitter en andere (sociale) media. Dit keer over een persbericht van het KVHV Antwerpen

Het KVHV, oftewel het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, omschrijft zich zelf als een conservatieve katholieke studentenvereniging. Volledig in lijn met die omschrijving, stelden zij vandaag dat Mgr Bonny over de schreef was gegaan “door onomwonden op te komen voor het kerkelijk erkennen en zegenen van relaties tussen homoseksuelen”. 

Ikzelf ben noch katholiek noch conservatief en studentenverenigingen zoals het KVHV behoren niet tot mijn interesseveld. Als het KVHV stelt: “Seksualiteitsbeleving is door God gewenst binnen het huwelijk. Op deze wijze is het einddoel van seksualiteit, de voortplanting van de mens, het stichten van een gezin.”, dan voel ik mij niet aangesproken. Want die “God” zegt mij niks: ik ben bewust niet gehuwd voor de Kerk. 

Maar goed, genoeg daarover. Daarstraks las ik een aantal reacties en ik was eerst en vooral blij en verheugd te merken dat het conservatieve katholicisme niet echt tractie vindt in Vlaanderen. Het is altijd fijn te zien dat jouw mening gedeeld wordt door velen in plaats van door weinigen, laat ons een kat een kat noemen. 

Wat mij minder blij maakte, was de toon en de tendentieuze weergave in sommige reacties. 

Daarenboven zijn de Jong-Socialisten het met mij eens (ontkurk de champagne!), maar omdat ze het oneens zijn dienen ze klacht in (zet de champagne maar terug). Om heel eerlijk te zijn, ik begrijp dat niet. 

Ten eerste, voor mij is het recht op vrije meningsuiting (om in de katholieke sfeer te blijven) heilig, dus iedereen zegt en denkt wat hij of zij wil, zolang ze van mij niet verwachten dat ik met alles akkoord ga. Uit het letterlijke persbericht van het KVHV blijkt nergens dat zij vinden dat “wij” als maatschappij die mening moeten overnemen, zelfs niet dat Mgr Bonny die mening moet overnemen. Enkel dat zij het grondig oneens zijn met hem. Lijkt mij niks mis mee te zijn: ze uiten een mening naar aanleiding van een andere mening. 

Ten tweede stelt met dat het om een homofoob standpunt gaat. Ik heb het persbericht drie keer gelezen, maar nergens heb ik een homofoob standpunt teruggevonden. Ik citeer: “Ten eerste schept hij zo het beeld dat homoseksuelen geen plaats zouden hebben binnen de katholieke Kerk. Dit is manifest onjuist.  Elke mens is immers geroepen door God om lid te worden van katholieke Kerk.” en “Seksuele geaardheid is geenszins een criterium om wel of niet katholiek te kunnen zijn.”. 

Wat wel zo is, is dat het KVHV vindt dat holebi’s niet kunnen huwen voor de Kerk om de finaliteit van hun seksualiteit nooit voorplanting kan zijn en dat dit volgens de Kerk dus weldegelijk de bedoeling is van seks binnen het huwelijk.  Of je het daar nu eens of oneens mee bent, feit is wel dat dit toch niet echt een nieuw standpunt is binnen het katholicisme. Ik heb menig katholiek, al dan niet met sjieke titel, dit al horen verkondigen, dus van mijn stoel ben ik niet gevallen. 

Het verbaast mij dan ook dat de Jong-Socialisten een klacht indienen, nu pas, en specifiek tegen het KVHV. Dus ofwel hebben ze zich rijkelijk laat bedacht dat het katholicisme homofoob is ofwel is de klacht politiek geïnspireerd. Het eerste lijkt mij hoogstonwaarschijnlijk: zoals ik al zei, het standpunt is niet nieuw. En waarom hebben ze geen klacht neergelegd tegen Mgr Léonard die toch dezelfde mening is toegedaan. Of tegen de vorige en zelfs de huidige paus, die ik nooit enig ander standpunt heb horen vertolken. Dus een laattijdig Eureka moment is niet mogelijk want ik ga ervan uit dat Jong-Socialisten ook al eens een krant lezen. 

Dat leidt tot de conclusie dat de klacht politiek geïnspireerd. Maar zou dat wel zo zijn want dat zou willen zeggen dat men de mensenrechten ten grave draagt om zijn politieke gram te halen? U weet ook dat socialisten mensenrechten hoog in het vaandel dragen, waarvan zowel het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van godsdienst fel bevochten onderdelen zijn. En hun doel is hier toch duidelijk om holebi’s in bescherming te nemen. 

Misschien vergissen ze zich gewoon? 

Het toeval wil echter dat het KVHV nogal wat bekende oud-leden heeft, die actief zijn in de politiek. Voor zij die het nog niet wisten: oa. Bart De Wever, Liesbeth Homans en Jan Jambon. Die laatste is trouwens ook de vader van de huidige preases. Het tweede toeval wil nu dat die mensen deel uitmaken van de partij N-VA, een regeringspartij, en het derde toeval dat de moederpartij van de Jong-Socialisten, Sp.a betreft, een oppositiepartij.


Ik geloof niet in God en het lot, maar té veel toevalligheden in één alinea, daar geloof ik ook niet in. U wel? 

maandag 15 december 2014

Dé vraag. En het antwoord.

Er zijn al honderden opiniestukken en blogs over geschreven: de stakingen tegen de regering(en). Maar toch wil ik nog even mijn bescheiden bijdrage doen. De vakbonden stellen dat ze staken voor meer jobs, meer sociale zekerheid, meer loon, meer openbare diensten en meer fiscale rechtvaardigheid.  

En daar heb ik toch een vraag, enfin heb ik een aantal vragen bij, aan de vakbonden:

Waar waren jullie toen de lasten op arbeid almaar werden verhoogd waardoor ons bruto loon hoger ligt dan in onze buurlanden, maar ons netto loon lager? 

Waar waren jullie toen brugpensioen werd toegelaten zonder dat iemand er ooit bij stil stond hoe dat betaalbaar zou blijven?

Waar waren jullie toen de effectieve pensioenleeftijd bleef dalen en de leeftijdsverwachting bleef stijgen?

Waar waren jullie toen de staatschuld alsmaar groter werd en men de bevolking wijsmaakte dat het probleem zich vanzelf zou oplossen?

Waar waren jullie toen overheidsdiensten log werden en niet meer aangepast aan deze tijd?

Waar waren jullie toen politici fiscale constructies mogelijk maakten?

Waar waren jullie toen banken zich bezondigden aan casinokapitalisme?

Waar zijn jullie als beweging.net schaamteloos eist dat de Belgische belastingbetaler opdraait voor hun Arco debacle en weigert enige verantwoordelijkheid op te nemen?

Waarom is de vermogens(winst)belasting plots een dringend item geworden, terwijl jullie al die tijd jullie politieke zuil in de regering hadden en vaak de pen mee vast hielden bij het schrijven van wetten? Waar waren jullie toen?

Maar vooral:

Waar zullen jullie zijn de dag dat jullie kinderen zullen moeten werken tot ze erbij neervallen omdat de schuld torenhoog is en pensioenen niet langer betaalbaar?

Waar zullen jullie zijn als de bedrijven verder wegtrekken uit België, naar landen waar de loonkost lager is?

Waar zullen jullie zijn als jullie stakingen ons land in een recessie storten en er twee, drie indexsprongen zullen nodig zijn om nog überhaupt van competitiviteit te kunnen spreken?  

Waar zullen jullie zijn als de vermogenswinstbelasting een leuk symbool zal blijken, maar niet genoeg om de lasten op arbeid te verlagen? Laat staan het gat in de begroting te dichten, 

Waar zullen jullie zijn als de vermogensbelasting uiteindelijk vooral op de "gewone" mens terecht komt omdat uw superrijken allang zijn gaan lopen? 

Waar?

Save your breath. Ik weet het antwoord al: nergens.

Als het er echt op aankomt om constructief mee te denken en de toekomst van de volgende generaties te vrijwaren, blijken de vakbonden de laatste decennia vooral uit te blinken in afwezigheid. Het enige belang dat jullie dienen, is jullie eigen belang en de daaraan gekoppelde verworven rechten. Dus bespaar mij jullie selectieve verontwaardiging.